Schoolgids


De nieuwe schoolgids voor  2019-2020  van onze school is gereed. 
Ieder gezin krijgt de digitale versie van onze schoolgids aan het begin van het jaar toegestuurd.  
U kunt de schoolgids ook digitaal raadplegen via deze link: schoolgids downloaden